Doet jouw gemeente al mee met innovatief, bottom-up verduurzamen?

EEN DUURZAME GEMEENTE BEGINT BIJ DE BEWONERS ZELF

Elke gemeente wil gelukkige inwoners. Wij laten zien dat verduurzamen en vergroenen daar een middel voor is. En we geloven dat dit begint bij de inwoners zelf. Onder de inwoners zijn steeds meer duurzame doeners; mensen die zich al jarenlang inzetten om hun leefomgeving te verbeteren of te beschermen, vaak onopvallend. Die van hun omgeving een geluksplek maken zoals de natuurvriendelijke tuinder, bakker of zonnepanelendakdeler. Die organisator van een inzamelpunt voor ooit of nooit gedragen kleding. Iemand die een voedselbank begint, een buurtvlindertuin maakt of een makelaar die studenten en ouderen laat samenwonen.
Juist deze doeners kunnen andere mensen inspireren en enthousiasmeren om het ook anders te doen. Benut hun expertise en creativiteit. Geef ze een podium, luister en pas soms ook het gemeentebeleid erop aan. Dit is hard nodig, want in de dagelijkse praktijk worden duurzame doeners nog op allerlei manieren geremd. Terwijl uit onderzoek blijkt dat duurzaam doen gelukkig maakt en verbindt.

WIE ZIJN WIJ?

Marion van Amelrooij en Liesbeth Paardekooper van Geluksplekken onderzoeken met gemeentes en lokale (milieu)organisaties hoe de kracht van deze duurzame doeners kan worden ingezet om samen van onderop te komen tot een groenere én gelukkigere leefomgeving. Want geluksplekken blijken vrijwel altijd duurzame eigenschappen te hebben, zo laten Marion en Liesbeth zien: ruimtebeleving, natuur, (een gevoel van) ongereptheid, stilte, schoon water en oude bomen worden over vrijwel de gehele breedte van de bevolking genoemd als mensen over hun favoriete plek praten. Deze gegevens kunnen overigens op eenvoudige wijze verzameld worden aan de hand van de data en kaarten van o.a. Atlas Leefomgeving.

HOE VERLOOPT DE PILOT?

Het pilotproject begint met een inventarisatie. In welke wijken gebeurt wat? Geluksplekken brengt voor jouw gemeente in korte tijd de duurzame doeners met hun initiatieven en geluksplekken in kaart. Ook geven zij aan in welke fase de plekverbeteraars zitten: gaat het om een enthousiast idee, zijn zij aan het pionieren in de praktijk of heeft hun initiatief al veel succes en navolging? Daarnaast worden de belangrijkste succes- en remmende factoren verzameld (die vaak per fase verschillen). Zo wordt duidelijk welke type ondersteuning de lokale initiatieven nodig hebben zoals specifieke kennis, mankracht, financiële middelen, wetgeving of fysieke ruimte.
Daarna wil Geluksplekken de duurzame doeners een podium geven, bv. letterlijk in buurtzalen of via een boek of inspirerende filmbeelden . Enerzijds om andere inwoners te enthousiasmeren en van elkaar te leren. En anderzijds om beleidsmakers te laten leren van de successen, opgedane ervaringen en kennis van de duurzame doeners zelf.

WAT HET OPLEVERT?

Een versnelling en verspreiding van duurzame initiatieven: een vliegwieleffect. Een duurzamere gemeente én meer gelukkige inwoners! Op de werkconferentie van de Atlas Leefomgeving op 21 april 2022 gaan we onze ervaringen en resultaten delen. Doe mee en word ook een van de gemeenten die innovatief en bottom-up verduurzaamt. Voor meer informatie, mail ons.

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Meer nieuws